Smlouva o poskytování služby, výpovědní podmínky, úhrada za službu

smlouvu o poskytování služby - domov pro seniory lze uzavřít na dobu určitou (minimálně na 3 měsíce) nebo na dobu neurčitou s možností zřídit trvalý pobyt v domově (zřízení trvalého pobytu není podmínkou přijetí). Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou.

Úhrada za poskytnutí služby

Více informací zde.

Přijetí do domova

Před přijetím do domova je nutná osobní návštěva žadatele, popř. rodinného příslušníka v našem domově, kde proběhne prohlídka objektu a seznámení se s chodem zařízení. Uživatel vyplní před nástupem Žádost o přijetí (stáhnout PDF). Po jeho odevzdání ještě před nástupem bude provedeno sociální šetření na místě u žadatele. Po domluvě termínu nástupu si k příjmu žadatel připraví doklady (občanský průkaz a kartičku zdr.pojišťovny) a osobní věci dle seznamu (stáhnout PDF).

Pokud bude žadatel požadovat své zařazení do pořadníku čekatelů, bude takto učiněno pro případ pozdějšího nástupu.

Formuláře a dokumenty pro přijetí