Péče

Péče se poskytuje v rozsahu, který je určen stupněm přiznaného příspěvku na péči, viz. výčet úkonů z rozhodnutí o příspěvku. 

Pokud žadatel není příjemcem příspěvku na péči a při nástupu je odkázán na pomoc druhé osoby, domov poskytuje potřebnou péči v rozsahu odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Úhradu za poskytnutou péči v době, kdy uživatel není příjemcem příspěvku na péči, uhradí uživatel zpětně po přiznání příspěvku od data poskytované péče (žadateli úřad práce vyplácí přiznaný příspěvek na péči zpětně k datu podání žádosti).

Výše zmíněnou ošetřovatelskou péči poskytujeme prostřednictvím kvalifikovaných, průběžně se vzdělávajících pečovatelek v sociální službě pod vedením vrchní zdravotní sestry, která zajišťuje odbornou zdravotní péči po ordinaci lékaře. Lékař ordinuje v domově 1x za týden, dle potřeby na zavolání. Pokud uživatel služby potřebuje lékařskou péči mimo ordinační hodiny, sloužící personál ji zajistí prostřednictvím rychlé záchranné služby. Samozřejmostí je zajištění pravidelného podávání léků, kontrol v odborných poradnách, vykonávání ošetřovatelské rehabilitace pro zachování základních životních potřeb - posazování, chůze, hygienických návyků, schopnosti samostatného jedení.

Základní sociální poradenství

spočívá v poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí uživatele služby dle jeho individuálního požadavku za asistence sociálního pracovníka domova.